Polityka prywatności

 KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:
Administrator danych osobowych Elżbieta Wąsowicz DOMOWE PRZYSMAKI, z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 24A, (31-014 Kraków)
Cele przetwarzania Monitoring wizyjny został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w restauracji oraz ochrony mienia
Podstawy prawne przetwarzania Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym do  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych Udostępnienie do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji obrazu, pochodzącego z monitoringu wizyjnego
Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych Dane zarejestrowane w systemie monitoringu są  przechowywane przez okres nie  dłuższy niż 30 dni
Prawa podmiotu danych Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO,
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych, co jednak nie wiąże się  ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

Pobierz – Załącznik nr 1 do Regulaminu Restauracji DOMOWE PRZYSMAKI

Regulamin Restauracji Domowe Przysmaki oraz dokumentacja systemu RODO dostępna jest u kelnerki.